Reklama
 
Blog | David Němeček

Osum haiku kosům

809.11 Hlíněný večer
z upatlaných rukou
srdce dětí tlukou

10.11   Trvalý mír
pod jednotkami Ruska
cesta stále kluzká

Svět na hnědém koni
11.11 kopyta v louži
bahnem se dál plouží

Rada televize
12.11  má jiné vize
prý jde o peníze

Pátek třináctého
13.11 šťastný to den
venku i uprostřed stěn

14.11  Zelené bloky
pro dětské skoky
Sagrada Família

Kontext v blogu První týden s Haiku

Další týdny 23 – 4 – 5 – 6 – 7

Reklama