Reklama
 
Blog | David Němeček

Veřejné mínění neroste na louce

Vžila se představa, že veřejné mínění je vlna a politici surfaři, kteří se na ní často svezou. Veřejné mínění je přitom daleko spíše oheň, který sami politici buď zapálili, nebo do něj alespoň vydatně přikládají, aby mohli následně křičet Hoří! a ohřívat si ruce nad plameny.

Nepřekvapuje mě, že je uvedená představa prosazována některými politiky. Vnímání veřejného mínění jako nezávislého, politikou neovlivněného elementu je součást jejich strategie, při které se odvolávají na plnění přání a očekávání občanů. To je alibi k nezaplacení. Navíc politik, který se tváří jako trubač názorů lidí, působí na voliče velmi atraktivně. Proto poslední dobou nabývá v euroamerickém prostoru na popularitě ono půvabné zaklínadlo kandidát lidu. Jako kdyby snad ta část společnosti, která kandidátovi lidu nefandí, ani lidmi tvořena nebyla.

Nechápu ovšem, proč na tento špek naskakují někteří novináři. Když se belgický politolog v rozhovoru podiví silně protiuprchlickému postoji českých politiků a novinářka reaguje Politici si prostě nedovolili jít proti veřejnému mínění, zůstávám docela čučet (A). O mnoho lépe na tom nejsem, když moderátorka při debatě o přijetí eura řekne slovenskému novináři na drátě: U nás byste to těžko někomu vysvětloval, že euro je jakékoliv vítězství, nebo věc, na kterou by měl člověk být hrdý. My to tady vnímáme, když se člověk podívá na průzkumy, tak česká společnost toto vnímá úplně obráceně (B) Těmito zkratkami citovaní novináři jen přiživují výše popsanou strategii politiků. Nepopírám, že aktuálně většina českých občanů odmítá uprchlíky a přijetí eura. Tvářit se ovšem, že toto veřejné mínění vyrostlo kdesi na zelené louce, považuji za krátkozraké a pro budoucí demokratický vývoj země nebezpečné.

Veřejné mínění není suma nezávislých názorů jednotlivých lidí. V takovém případě by jeho výsledkem byla velmi bohatá změť požadavků, ve které by se těžko někdo zorientoval, natož je následně realizoval. Veřejné mínění vzniká společenskou interakcí, které se účastní všichni občané, tedy i občané právě vykonávající politický úřad. Ba co více aktivita politika má díky velkému prostoru v médiích a autoritě vykonávaného úřadu zpravidla větší dopad. Snaží-li se nám nějaký politik namluvit, že si utváříme názory nezávisle na něm, dělá to pravděpodobně proto, aby naše názory mohl skrytě ovlivňovat. Takový politik může při tichém opracovávání našich názorů sledovat různé cíle, včetně těch společensky prospěšných. Pokud se před námi ovšem snaží akt opracovávání utajit, měli bychom se před ním mít na pozoru.

Ať už jsou jejich cíle jakékoliv, čeští politici dnes houfně přiživují občanské postoje založené na obavách lidí a vyžadující nějakou formu destrukce (respekt výjimkám). Vyvstává jednoduchá otázka: Proč nepřiživují raději postoje pozitivní a konstruktivní? Myslím, že odpověď lze dobře demonstrovat právě na hojně propíraných tématech migrace a přijetí eura. Tyto otázky jsou natolik komplikované, že konstruktivní a pozitivní přístup nese mnohá úskalí, vyžaduje značné úsilí a politické plody tu dlouho zrají – nemluvě o tom, že mohou opadat. Destruktivní a negativní přístup se praktikuje celkem jednoduše, mnoho sil nestojí a sladké politické plody jsou hned k mání. Konečně nepovažuji za náhodu, že uvedené otázky v sobě pojí nacionální, bezpečnostní a ekonomický aspekt. Těžko si dokážu představit kombinaci, která by občana více pálila.

Novinářská zkratka je nezbytným nástrojem jak udržet texty přijatelně dlouhé a přehledné, neměla by ovšem opomíjet zásadní sdělení. Považuji za zásadní sdělení, že silně odmítavý postoj k uprchlíkům a euru, jde také na konto politiků, kteří veřejné mínění spoluutváří, nikoliv následují. Opomíjet toto sdělení znamená jít na ruku těm z  politiků, kteří v úřadu sledují vlastní zájmy nebo čeří ve společnosti emoce s vidinou znovuzvolení. Zrovna u citovaných médií se nedomnívám, že by se na tom podílela vědomě, tím spíše mi to přijde smutné.

 

Zdroje:

(A) https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozhovor/r~d2edf39cca0a11e7af7dac1f6b220ee8/

(B) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3960274

 

 

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama